OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdowo na działce nr 348, gmina Działdowo”