Wybory do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 2019

Serwis WMIR: wmirol.org.pl

 

- Uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

- Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

- INFORMACJA WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO O WYBORACH DO RAD POWIATOWYCH WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ.