Informacja o rejestrze oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych

 

 

Rejestr Instytucji Kultury

Adres

Urząd Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

Osoba kontaktowa

Danuta Dolińska (pok. nr 32)

Numer telefonu

23 697 0749

 

 

Sposób udostępniania danych:

1.      Udostępnianie danych zawartych w rejestrze odbywa się przez stronę BIP - adres:  http://www.dzialdowo.ug.gov.pl/

2.     Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, akta rejestrowe i księgi rejestrowe instytucji kultury.

3.      Odpis z rejestru instytucji kultury udostępniany jest na wniosek.