STATUT GMINY DZIAŁDOWO

 

UCHWAŁA Nr XXVI/210/12
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Działdowo.

UCHWAŁA Nr XLIV/379/18
z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/210/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Działdowo.

OBWIESZCZENIE RADY GMINY DZIAŁDOWO
z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Działdowo.