Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Działdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dzialdowo.ug.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej:  2003-06-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Stenkel, admin@ugdzialdowo.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  23 697 07 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do Urzędu Gminy w Działdowie ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo prowadzą trzy wejścia wejście główne budynku - ul. Księżodworska 10, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami; wejście boczne - od strony parkingu nr 1, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. wejście tylne - od strony parkingu nr 2, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.
 2. Drzwi wejściowe do budynku ( wejście główne ) są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale zawsze pomoże je otworzyć osoba pracująca w Punkcie Obsługi Interesanta. Na ścianie po prawej stronie wejścia jest przycisk dzwonka którym można wezwać osobę, która pomoże je otworzyć.

Na żądanie istnieje możliwość dostawienia przenośnej rampy.

 1. Wejście tylne - od strony parkingu nr 2, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.

Obecnie w sąsiedztwie parkingu nr 1 i wejścia bocznego trwa remont w budynku bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy Działdowo.

Drzwi wejściowe do budynku ( wejście główne ) są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale zawsze pomoże je otworzyć osoba pracująca w Punkcie Obsługi Interesanta. Na ścianie po prawej stronie wejścia głównego jest przycisk dzwonka którym można wezwać osobę, która pomoże je otworzyć.

W budynku nie ma windy, pochylni ani platformy.

W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózkach.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Do budynku można wejść z psem asystującym.

 2. Obsługa interesantów ze szczególnymi potrzebami odbywa się na parterze budynku po przywołaniu przez pracownika Punktu Obsługi Interesanta.

 3. W Punkcie Obsługi Interesanta jest pętla indukcyjna, lupa.

 4. W Urzędzie Gminy istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego on-line: https://tlumacz.migam.org/gmina-dzia%C5%82dowo

 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile'a, kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

[ nie dotyczy ]

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij