Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2020 roku.