STATUT GMINY DZIAŁDOWO

 

UCHWAŁA Nr XXVI/210/12
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Działdowo. link do treści Uchwały

 


UCHWAŁA Nr XLIV/379/18

z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/210/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Działdowo. link do treści UchwałyOBWIESZCZENIE RADY GMINY DZIA
ŁDOWO
z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Działdowo. link do treści Uchwały


UCHWAŁA Nr XLVII/353/21

z dnia 14 grudnia 2021 r.  w sprawie zmiany Statutu Gminy Działdowo. link do treści Uchwały