Organizacja stanowisk w Urzędzie

 

<>

Wójt

Mirosław Zieliński

Pok. nr 14, tel. 23 697 07 00

Sekretarz Gminy

Jan  Świniarski

Pok. nr 14, tel. 23 697 07 02

Skarbnik Gminy

Beata Antoszewska

Pok. nr 30, tel. 23 697 07 31REFERAT FINANSOWY

Zastępca Skarbnika Gminy

Wioleta Markowska

Pok. nr 35A, tel. 23 697 07 32

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Patrycja Szmit

Pok. nr 35, tel. 23 697 07 36 

Podinspektor ds. płacowych

Barbara Lamtych

Pok. nr 32, tel. 23 697 07 42

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

Anna Zdunkiewicz

Pok. nr 24, tel. 23 697 07 41 

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Krystyna Świniarska

Pok. nr 24, tel. 23 697 07 39 

Inspektor ds.
księgowości budżetowej i podatku VAT

Anna Cendrowska

Pok. nr 35, tel. 23 697 07 34

Inspektor ds. pomocy publicznej

Sylwia Bartkowska

Pok. nr 24, tel. 23 697 07 55

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Wiesława Jankowska

Pok. nr 35, tel. 23 697 07 37

Podinspektor ds. obsługi kasowej

Ewa Żurawska

Pok. nr  4, tel. 23 697 07 33

Inspektor ds. windykacji

Anna Giesek

Pok. nr 25, tel. 23 697 07 35

          

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
INWESTYCJI I REMONTÓW

Kierownik Referatu

Daniel Ławicki

Pok. nr 20, tel. 23 697 07 11 

Inspektor ds. dróg, inwestycji i remontów

Mirosław Baranowski

Pok. nr 19, tel. 23 697 07 51

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Katarzyna Świątkowska

Pok. nr 18, tel. 23 697 07 09

Inspektor ds. funduszu sołeckiego i ochrony środowiska

Katarzyna Cott

Pok. nr 18, tel. 23 697 07 09

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Ewa Wiszowata

Pok. nr 19, tel. 23 697 07 51REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Sekretariat

 

Pok. nr 14, tel. 23 697 07 00

Podinspektor ds. kadr

Agnieszka Rogozińska

Pok. nr 17, tel. 23 697 07 44

Starszy Informatyk

Marcin Stenkel

Pok. nr 31, tel. 23 697 07 08

Informatyk

Robert Grajewski

Pok. nr 31, tel. 23 697 07 08

Inspektor ds. dowodów i ewidencji ludności

Edyta Dembska

Pok. nr 22, tel. 23 697 07 18

Inspektor ds. 
działalności gospodarczej

Dorota Broniszewska

Pok. nr 22, tel. 23 697 07 19

Inspektor ds. obsługi rady gminy

Marta Nazarewicz

Pok. nr 21, tel. 23 697 07 23

Podinspektor ds. organizacyjnych i archiwum

Iwona Szkotnicka

Pok. nr 12, tel. 23 697 07 25

Punkt Obsługi Interesanta 

 Joanna Jankowska  POI tel. 23 697 07 13

 

REFERAT STRATEGII, FUNDUSZY EUROPEJSKICH,
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

 

Kierownik Referatu

 

 

Marcin Krajewski

 

 

Pok. nr 28, tel. 23 697 07 05

 

Inspektor ds. strategii, funduszy europejskich i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Magdalena Grajewska

Pok. nr 29, tel. 23 697 07 04

Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Kinga
Szmelter-Rychcik

Pok. nr 29, tel. 23 697 07 04

 

REFERAT OŚWIATY i KULTURY

Kierownik Referatu

Danuta Smereczyńska

Pok. nr 34A, tel. 23 697 07 22

Zastępca Kierownika

Mariola Sobotka

Pok. nr 33, tel. 23 697 07 38 

Inspektor ds. oświaty i kultury

 Danuta Dolińska

Pok. nr 33, tel. 23 697 07 49

Inspektor ds. obsługi księgowej i podatku VAT i płac

Justyna Jankowska

Pok. nr 33, tel. 23 697 07 43INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

IOD

Katarzyna Cott    

Pok. nr 18, tel. 23 697 07 09

 


ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
 

Radca Prawny

Adam Stankiewicz  

Pok. nr 23

Radca Prawny

Barbara Gładysz

Pok. nr 23

 

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

 

Podinspektor ds. gospodarki mieniem 
komunalnym

Ewa Kordalska

Pok. nr 11, tel. 23 697 07 12

Inspektor ds. ochrony środowiska

Katarzyna Księżopolska

Pok. nr 11, tel. 23 697 07 14

Inspektor ds. społecznych, promocji i kultury fizycznej.

Justyna Rosińska 

Pok. nr 27, tel. 23 697 07 54