Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

 

 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019 - SERWIS INFORMACYJNY

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.  
załacznik do uchwały: pdf,  doc
.

 

Informacja dotycząca dyżurów Urzędnika Wyborczego.

 

INFORMACJA - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.   

 

INFORMACJA Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu z dnia 26 sierpnia 2019r .  o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej .

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

wniosek o dopisanie do spisu wyborców w części a/b.
wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części a / b.

wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

 

Postanowienie Nr 5330-3/19 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 5 września  2019r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Działdowo.

 

 

OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Działdowo z dnia 9 września 2019 r. dot. informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

 

Informacja z dnia 16 września 2019r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz o przeprowadzeniu losowania.

 

Postanowienie Nr DEL-II-5720-01/2019 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 paźdzernika 2019r.


Postanowienie Nr DEL-II-5721-01-2019 Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w gminie Działdowo z uwzględnieniem pełnionych funkcji  po ukonstytuowaniu się na posiedzeniach w dniu 4 października 2019 r.

 

INFORMACJA Wójta Gminy Działdowo z dnia 9 października 2019 r. w sprawie godziny rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze w dniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.