Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. - Informacje ogólne

 

serwis PKW https://wybory.gov.pl/pe2019/

 

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib.

 

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Załącznik do uchwały „Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.”
 

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

 

Informacja dotycząca dyżurów Urzędnika Wyborczego.

 

INFORMACJA Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Komisji.

 

INFORMACJA Rejonowej Komisji Wyborczej w Elblągu powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. z dnia 10 kwietnia 2019 r.  o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Komisji.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.


INFORMACJA - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

 

OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Działdowo dot. informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

 

Informacja w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

 

Informacja dot. dyżuru urzędnika wyborczego

 

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 2 maja 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3.

 


POSTANOWIENIE Nr 5740-15/2019 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Działdowo.

 

POSTANOWIENIE Nr 5741-15/2019 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w gminie Działdowo z uwzględnieniem pełnionych funkcji po ukonstytuowaniu się na posiedzeniach w dniu 16 maja 2019 roku.

 

Informacja dot. dyżuru urzędnika wyborczego w dniach 25-26 maja 2019 r.

 

Informacja Wójta Gminy Działdowo z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie  godziny rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze w dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.