Karta Mieszkańca Gminy Działdowo

- Porozumienie międzygminne

- UCHWAŁA Nr XXXVII/314/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Działdowo w zakresie przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia Programu „Karta Mieszkańca Gminy Działdowo”

- UCHWAŁA Nr XXXV/305/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych środkami gminnej komunikacji przewozów pasażerskich

 - UCHWAŁA Nr XXXVII/330/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2017 r.  zmieniającą uchwałę Nr XXXV/305/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych środkami gminnej komunikacji przewozów pasażerskich

- UCHWAŁA Nr XXXIX/344/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat za usługi przewozowe oraz wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej oraz zasad korzystania z publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy i miasta Działdowo

-------

 - Regulamin Karty Mieszkańca Gminy Działdowo

- Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Działdowo

- Wniosek w sprawie przystąpienia do Programu Partnerskiego Karty Mieszkańca Gminy Działdowo

-------

-Schemat linii obsługiwanych przez DKM

- Wykaz Partnerów "Karty Mieszkańca Gminy Działdowo"