Nazwa Gminy

Gmina Działdowo

 

Rodzaj Gminy

gmina wiejska

 

Powiat

działdowski

 

Województwo

warmińsko-mazurskie

 

Miejscowość

13-200 Działdowo

ul. Księżodworska 10

 

Kontakt

Telefon: 23 697 07 00

Fax:23 697 07 01

e-mail: sekretariat@ugdzialdowo.pl

 

REGON 130378025

NIP 571-16-02-084

TERYT 2803022

  

Wójt Gminy

Mirosław Zieliński

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Wasiak

 

Sekretarz Gminy

Jan Świniarski

 

Skarbnik Gminy

Beata Antoszewska