Zarządzenie Nr 76/2016
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie sposobu postępowania pracowników urzędu gminy Działdowo wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej