Informacja na temat rozpatrzonych petycji kierowanych do Rady Gminy Działdowo.

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

2015

   1

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

1_2015

Petycja w sprawie wykonania chodnika i utwardzenia drogi.

19.11.2015

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

1_2015

2020

1

Jan Krysiak

1_2020

Petycja w sprawie pilnego przyjęcia uchwały.

28.12.2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

1_2020

2021

 

1

Teresa Garland

1_2021

Petycja o opinię ws. przeprowadzenia Referendum Ludowego.

22.02.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

1_2021

 
2
 Teresa Garland

 2_2021

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.  22.02.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

2_2021


3

 Instytut Strategie 2050 warmińsko-mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050  3_2021 Petycja w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.  19.04.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

3_2021


4

Fundacja im. Nikoli Tesli

4_2021

Petycja o nadzwyczajne zwołanie posiedzeń Rad Gminnych w Polce w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych.

21.12.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

4_2021

2022


1

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

1_2022

Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza.

08.03.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

1_2022

2 Patryk Janusz Król 2_2022

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

31.07.2022

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

2_2022