Informacja na temat rozpatrzonych petycji kierowanych do Rady Gminy Działdowo.

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

2015

   1

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

1_2015

Petycja w sprawie wykonania chodnika i utwardzenia drogi.

19.11.2015

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

1_2015

2020

1

Jan Krysiak

1_2020

Petycja w sprawie pilnego przyjęcia uchwały.

28.12.2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

1_2020

2021

 

1

Teresa Garland

1_2021

Petycja o opinię ws. przeprowadzenia Referendum Ludowego.

22.02.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

1_2021

 

2

 Teresa Garland

 2_2021

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.  22.02.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

2_2021

3

 Instytut Strategie 2050 warmińsko-mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050  3_2021 Petycja w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.  19.04.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

3_2021