Informacja na temat rozpatrzonych petycji kierowanych do Wójta Gminy Działdowo.

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

2015

 1

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

1_2015

Petycja w sprawie wykonania chodnika i utwardzenia drogi.

19.11.2015

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

1_2015

  2

Wnioskodawca: Dr Bogusław J. Feder, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości, Fundacja

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

2_2015

Petycja w sprawie umieszczenia na stałe w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy/Miasta wydzielonego obszaru - zakładki - o nazwie "Kącik Przedsiębiorcy" i umieszczenie na stałe w ramach ww. zakładki w zawsze widocznym miejscu baneru serwisu Mikroporady.pl wraz z linkiem.

04.12.2015

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

2_2015

2016

1

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

 

oraz GPD Agency Sp. z o.o.
ul. Okrężna 36, 02-916 Warszawa

1_2016

Petycja w sprawie przystapienia Gminy Działdowo do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016.

11.04.2016

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

1_2016

2

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

2_2016

Petycja w sprawie wymiany systemów operacyjnych z Windows Xp na systemy posiadaj±ce obecnie wsparcie Producenta.

20.04.2016

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

2_2016

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

3_2016

Petycja w sprawie podjęcia utworzenia przez Wójta Gminy Działdowo "biblioteczki samorządowca".

22.04.2016

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

3_2016

4

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

4_2016

Petycja w sprawie III Edycji Konkursu "Wzorowa Łazienka" - "Domestos odnawia szkolne toalety".

07.10.2016

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

4_2016

5

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

5_2016

Petycja w sprawie dokonania analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".

21.10.2016

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

5_2016

6

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Współwnioskodawca:
Fundacja Plastics Europe Polska
ul. Trębacka 4, pok. 109
00-074 Warszawa

6_2016

Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym serwisie internetowym gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze".

31.10.2016

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

6_2016

7

Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów KOMASOWANI.PL

7_2016

Petycja w sprawie umieszczenia na stronach internetowych urzędu banera i linku do strony (KOMASOWANI.PL) prezentuj±cej zagrożenia zwi±zane ze scalaniem gruntów.

07.11.2016

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

7_2016

2017

1

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

1_2017

Petycja w sprawie wykonania oświetlenia ulicznego w Uzdowie.

15.02.2017

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

1_2017

2

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

2_2017

Petycja w sprawie przyst±pienia Gminy Działdowo do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017.

11.05.2017

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

2_2017

 3

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

3_2017

Petycja w sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie Gminy Działdowo baneru mikroporady wraz z odnośnikiem do serwisu www.mikroporady.pl .

06.06.2017

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

3_2017
 4

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

4_2017 Petycja w sprawie IV edycji Programu "Wzorowa Łazienka" .  04.09.2017 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. 4_2017
 5 Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
5_2017 Petycja w sprawie analizy kształtowania zdrowych nawyków w szkołach oraz zapewnienia wody pitnej. 08.09.2017 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. 5_2017
6 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. 6_2017 Petycja w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych wykonania drogi asfaltowej oraz chodnika dla pieszych. 26,09.2017 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. 6_2017
2018

1

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. 1_2018 Petycja w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych wykonania drogi asfaltowej oraz chodnika dla pieszych. 16.04.2018 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. 1_2018

2

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
2_2018 Petycja w sprawie próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia. 13.11.2018 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. 2_2018
2019
 1 Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
1_2019 Petycja w sprawie zebrania ofert rynkowych dotyczących usług telekomunikacyjnych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze oraz powiadomienie wnioskodawcy - czy z wykonanej wyżej wzmiankowanej analizy  wynika, że zasadnym będzie - w ciągu najbliższego roku - aneksowanie umów lub ogłoszenie postepowań optymalizacyjnych w tym obszarze.   28.05.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 1_2019

2

Wnioskodawca:
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
 ul. Kruczkowskiego 4b      lok. 13 00-412 Warszawa

2_2019 Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych. 15.10.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 2_2019
 3 Wnioskodawca:
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
 ul. Kruczkowskiego 4b      lok. 13 00-412 Warszawa
 3_2019 Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych. 22.11.2019  Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 3_2019
4 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.  4_2019 Petycja przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Turzy Wielkiej 16.12.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 4_2019

      2020

1 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. 1_2020
Petycja w nie łączenia klas w Szkole Podstawowej w Uzdowie

 

19.09.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 1_2020

1_2020 (dos. cyfrowo)

2 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. 2_2020 Petycja w sprawie walki z epidemią SARS-coV-2 03.11.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 2_2020

2_2020 (dos. cyfrowo)

      2021

1 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. 1_2021

Petycja w sprawie sprzeciwu wobec przekazywania naszej szkoły Stowarzyszeniu „Edukator" z Łomży.

 

02.03.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

1_2021

 

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Organizator konkursu "Podwórko NIVEA"
Xs- Events Sp. z o.o. Sp. k
ul. Morszyńska 55 02-916 Warszawa 

2_2021

Petycja w sprawie przystapienia Gminy Działdowo do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" - edycja 2021.

01.04.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

2_2021

2_2021 (dos. cyfrowo)

      2022

1. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. 1_2022
Petycja o pilny remont na drodze powiatowej w Działdowie na odcinku poniżej skrzyżowania przy sklepie PSB Mrówka ul. Gminna 6 w kierunku firmy Osadus na ul. Przemyslowej 6.
23.02.2022 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

1_2022
1_2022 (dost. cyfrowo)

 2. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 2_2022 Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza. 18.02.2022 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 2_2022
3. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 3_2022 Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza. 08.03.2022 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 3_2022
4. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 4_2022 Petycja w sprawie "Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Poprawa Efektywności Energetycznej i Dywersyfikacja - Troską nas Wszystkich" 11.05.2022 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie póżniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  4_2022