Strategia rozwiązywania problemów
społecznych w gminie Działdowo

na lata 2016-2026

 

 

UCHWAŁA Nr XXII/166/16

w sprawie uchwalenia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Działdowo na lata 2016 – 2026.