Zarządzenia
Wójta Gminy Działdowo

w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2008r.