Wykaz Rejestrów i Ewidencji1. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w wersji elektronicznej

zobacz> 

2. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w wersji papierowej

zobacz> 


 

Rejestr Instytucji Kultury.

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów.

 

Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych