Wójt Gminy Działdowo

w sprawie skarg i wniosków przyjmuje:

- w poniedziałki w godz. 8.30-10.30

- w środy           w godz. 8.30-10.30

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

w sprawie skarg i wniosków przyjmuje

w każdy wtorek w godzinach 12.00- 14.00