Biuletyn Informacji Publicznej redagują:

nadzór merytoryczny


Jan Świniarski - Sekretarz
tel. 23 697 07 00 fax: 23 697 07 01
e-mail:
sekretariat@ugdzialdowo.pl


obsługa techniczna


Marcin Stenkel - redaktor
tel. 23 697 07 08
e-mail:
sekretariat@ugdzialdowo.pl