WYKAZ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY DZIAŁDOWO

MIEJSCOWY PLAN NR 1

Uchwała Nr XIII/77/95 Rady Gminy Działdowo z dnia 29.11.1995r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowości Uzdowo miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 11, poz. 42 z 11.05.1996r.

MIEJSCOWY PLAN NR 2

Uchwała Nr XIX/37/96 Rady Gminy Działdowo z dnia 29.10.1996r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowościach:  Gnojno, Grzybiny, Jankowice, Mosznica, Ruszkowo, Turza Wielka. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 37, poz. 148 z 30.12.1996r.

MIEJSCOWY PLAN NR 3

Uchwała Nr XXVI/32/97 Rady Gminy Działdowo z dnia 19.09.1997r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowości Turza Wielka. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 26, poz. 142 z 27.11.1997r.

MIEJSCOWY PLAN NR 4

Uchwała Nr XXX/15/98 Rady Gminy Działdowo z dnia 29.05.1998r. w sprawie Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowościach: Burkat, Kramarzewo, Kisiny, Księży Dwór, Malinowo, Petrykozy, Pożary, Uzdowo, Wysoka. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 21, poz. 103 z 28.07.1998r.

MIEJSCOWY PLAN NR 5

Uchwała Nr XXXI/26/98 Rady Gminy Działdowo z dnia 18.06.1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowościach: Kisiny, Komorniki. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 23, poz. 112 z 17.08.1998r.

MIEJSCOWY PLAN NR 6

Uchwała Nr XXXI/27/98 Rady Gminy Działdowo z dnia 18.06.1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowościach: Burkat, Gnojno, Kisiny, Księży Dwór, Malinowo, Pierławki, Zakrzewo. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 23, poz. 113 z 17.08.1998r.

MIEJSCOWY PLAN NR 7

Uchwała Nr III/19/98 Rady Gminy Działdowo z dnia 30.12.1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowości Wysoka. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 38 poz. 295 z 31.12.1998r.

MIEJSCOWY PLAN NR 8

Uchwała Nr  III/20/98 Rady Gminy Działdowo z dnia 30.12.1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowości Pierławki. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 38, poz. 296 z 31.12.1998r.

MIEJSCOWY PLAN NR 9

Uchwała Nr III/21/98 Rady Gminy Działdowo z dnia 30.12.1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowości  Księży Dwór. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 38 poz. 297 z 31.12.1998r.

MIEJSCOWY PLAN NR 10

Uchwała Nr  III/22/98 Rady Gminy Działdowo z dnia 30.12.1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowości Burkat. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 38, poz. 298 z 31.12.1998r.

MIEJSCOWY PLAN NR 11

Uchwała Nr  XV/23/2000 Rady Gminy Działdowo z dnia 25.07.2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowości Ruszkowo. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 54 poz. 692 z 31.08.2000r.

MIEJSCOWY PLAN NR 12

Uchwała Nr  XV/24/2000 Rady Gminy Działdowo z dnia 25.07.2000r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obszarach: złoża kruszywa "Grzybiny II" i Zakładów Górniczych Grzybiny, Brzeźno, Żabiny. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 57 poz. 730 z 18.09.2000r.

MIEJSCOWY PLAN NR 13

Uchwała Nr  XV/25/2000 Rady Gminy Działdowo z dnia 25.07.2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowości Gnojenko. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 54 poz. 693 z 31.08.2000r.

MIEJSCOWY PLAN NR 14

Uchwała Nr  XV/26/2000 Rady Gminy Działdowo z dnia 25.07.2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowości  Gnojenko. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 54 poz. 694 z 31.08.2000r.

MIEJSCOWY PLAN NR 15

Uchwała Nr  XVIII/64/01 Rady Gminy Działdowo z dnia 23.03.2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowościach: Burkat, Filice, Gnojno, Kisiny, Krasnołąka, Księży Dwór, Kurki, Malinowo, Pierławki, Uzdowo, Wysoka, Zakrzewo. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 35 poz. 518 z 30.04.2001r.

 

MIEJSCOWY PLAN NR 16

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  obejmujący obszar w granicach administracyjnych gminy uchwalony uchwałą nr V/27/03 Rady Gminy Działdowo z dnia 21 lutego 2003 r. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 43 z 2003 r. poz. 592

Załączniki graficzne do planu

 

MIEJSCOWY PLAN NR 17

Uchwała Nr XXIV/179/04 Rady Gminy Działdowo z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Komorniki. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lutego 2005r. Nr 10, poz. 203.

MIEJSCOWY PLAN NR 18

Uchwała Nr XXIV/180/04 Rady Gminy Działdowo z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Księży Dwór. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lutego 2005r. Nr 10, poz. 204. 

MIEJSCOWY PLAN NR 19

        Uchwała Nr XXXII/255/05 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 października 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Grzybiny. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 06.01.2006r. Nr 5 poz. 117.

MIEJSCOWY PLAN NR 20

Uchwała Nr  XXXII/256/05 Rady Gminy Działdowo z dnia 28.10.2005r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowościach: Burkat, Filice, Gnojenko, Gnojno, Jankowice, Kisiny, Klęczkowo, Komorniki, Krasnołąka, Księży Dwór, Niestoja, Petrykozy, Rywociny, Turza Wielka, Uzdowo, Wysoka i Zakrzewo. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13.12.2005 r. Nr 201 poz. 2104.

MIEJSCOWY PLAN NR 21

        Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo  w obrębie geodezyjnym Grzybiny. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.06.2007 r. Nr 83 poz. 1279.

MIEJSCOWY PLAN NR 22

Uchwała Nr XX/130/07  Rady Gminy Działdowo z dnia 28.12.2007r.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2008r. Nr 16 poz. 466.

MIEJSCOWY PLAN NR 23

Uchwała  Nr XXII/157/08  Rady Gminy Działdowo z dnia 18.04.2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo  w obrębach geodezyjnych Jankowice oraz  Mosznica. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.06.2008r. Nr  99 poz. 1727.

MIEJSCOWY PLAN NR 24

Uchwała  Nr XLV/336/10  Rady Gminy Działdowo z dnia 19.02.2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07.04.2010r. Nr  44 poz. 778.

MIEJSCOWY PLAN NR 26

Uchwała  Nr XII/103/11  Rady Gminy Działdowo z dnia 15.11.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Grzybiny. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04.01.2012 r. poz. 2.

MIEJSCOWY PLAN NR 27

Uchwała  Nr XVII/152/12  Rady Gminy Działdowo z dnia 22.03.2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9.05.2012r .  poz. 1479

MIEJSCOWY PLAN NR 28

Uchwała  Nr XXII/178/12  Rady Gminy Działdowo z dnia 16.07.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie Wysoka. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.08.2012r .  poz. 2353

MIEJSCOWY PLAN NR 29

Uchwała  Nr XXIX/240/13  Rady Gminy Działdowo z dnia 24.01.2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla fragmentu wsi Burkat. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23.07.2013r .  poz. 2353

MIEJSCOWY PLAN NR 30

Uchwała  Nr XXXIV/277/13  Rady Gminy Działdowo z dnia 21.06.2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsiach Burkat i Filice. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.08.2013r .  poz. 2509

MIEJSCOWY PLAN NR 33

Uchwała  Nr V/24/15  Rady Gminy Działdowo z dnia 29.01.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Grzybiny. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13.03.2015 r. poz. 948.

MIEJSCOWY PLAN NR 34 - NIEWAŻNOŚĆ w części

Uchwała Nr X/61/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 03.06.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsi Gšsiorowo, Lipówka. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.07.2015 r.  poz. 2762.

MIEJSCOWY PLAN NR 35 - NIEWAŻNOŚĆ w części

Uchwała  Nr X/62/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 03.06.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsiach Jankowice, Gąsiorowo, Mosznica, Lipówka. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.07.2015 r.  poz. 2763.

MIEJSCOWY PLAN NR 36 - NIEWAŻNOŚĆ w części

Uchwała  Nr XIV/94/15  Rady Gminy Działdowo z dnia 28.10.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31.12.2015 r.  poz. 5307.

MIEJSCOWY PLAN NR 38

Uchwała  Nr XX/148/16  Rady Gminy Działdowo z dnia 22.04.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Petrykozy, Klęczkowo, Krasnołąka, Turza Wielka, Niestoja, Ruszkowo, Sławkowo, Pierławki, Burkat.  Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17.06.2016 r.  poz. 2521. 

 

System Informacji Przestrzennej Baza Punktów Adresowych
- Portal Mapowy