UCHWAŁA NR LXXII/510/23 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2023-2030.

link do uchwały

UCHWAŁA NR LXXII/511/23 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2023 r.

link do uchwały

UCHWAŁA NR LXXII/512/23 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie zmiany uchwały Nr XV/129/19 z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

link do uchwały

UCHWAŁA NR LXXII/513/23 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kisinach przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze.

link do uchwały

UCHWAŁA NR LXXII/514/23 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kurkach przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze.

link do uchwały

UCHWAŁA NR LXXII/515/23 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Wysokiej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze.

link do uchwały