Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo
Menu góra
Strona startowa Aktualności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Aktualności, bieżące, menu 26 - BIP - Urząd Gminy Działdowo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Aktualności

Data wytworzenia 2023-08-29, ostatniej modyfikacji 2024-01-08 10:04

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTÓW SOŁECTW

Szanowni Państwo informujemy, że w terminie od 1 września 2023 roku do 29 września 2023 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektów statutów sołectw Gminy Działdowo. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag mieszkańców gminy dotyczących zapisów projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Działdowo. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy, którzy w dniu ich przeprowadzenia posiadają stałe miejsce
Data wytworzenia 2023-09-07, ostatniej modyfikacji 2023-12-22 12:51

Łowiectwo - plany polowań

Zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022r. poz. 1173 z późn. zm.) dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje: – co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego – wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej
Data wytworzenia 2023-12-01, ostatniej modyfikacji 2023-12-13 12:58

Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023

WIELOLETNI RZ Ą DOWY PROGRAM„POSI Ł EK W SZKOLE I W DOMU ” NA LATA 2019 – 2023 Uchwała NR 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Data wytworzenia 2023-09-18, ostatniej modyfikacji 2023-09-18 10:03

Zasady dofinansowania kosztów transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Działdowo na rok 2023.

Zarządzenie Nr 143/2023 Wójta Gminy Działdowo z dnia 15 września 2023r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Działdowo na rok 2023. link do Zarządzenia Załączniki: Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Załącznik nr 2 – Deklaracja. Załącznik nr 3 - Oświadczenie – zgoda.
Data wytworzenia 2023-08-22, ostatniej modyfikacji 2023-08-22 13:17

Informacja Wójta Gminy Działdowo o wyborach do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

INFORMACJA WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO O WYBORACH DO RAD POWIATOWYCH WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ Wójt Gminy Działdowo informuje, iż w dniach od 25 do 31 sierpnia 2023 r. wyłożony będzie do wglądu spis członków izby rolniczej, uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Spis udostępniony będzie w Urzędzie Gminy Działdowo (pokój nr 24) w godzinach pracy Urzędu, w godz.
Data wytworzenia 2023-06-30, ostatniej modyfikacji 2023-07-07 13:19

Informacja Wójta Gminy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Informacja Wójta Gminy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz.U. z 2023 r. poz. 1073). Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Data wytworzenia 2023-06-30, ostatniej modyfikacji 2023-06-30 14:37

Informacja Wójta Gminy o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

INFORMACJA Informuję, że Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” w miesiącu sierpniu br. planuje przeprowadzić postępowania przetargowe na odbieranie, zbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z terenu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, tj. również z terenu Gminy Działdowo, w okresie do 01.01.2024 r. do 31.
Data wytworzenia 2023-05-25, ostatniej modyfikacji 2023-05-26 07:40

Ogłoszenie o stwierdzeniu choroby zakaźnej - grypa ptaków w miejscowości Grzybiny.

Działdowo, 2023.05.24 Wójt Gminy Działdowo OŚ.6142.3.2023 O G Ł O S Z E N I E W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Działdowie z dnia 22 maja 2023r. znak: PIW.ZZ.5201.8.2.2023 zawiadamiającym o stwierdzeniu z dniem 22 maja 2023r. choroby zakaźnej – grypa ptaków HPAI H5N1u rybitwy rzecznej w miejscowości Grzybiny, gmina Działdowo, na platformie na zbiorniku wodnym (współrzędne: 53'23'28.1'N 20'03'52.
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.