Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo
Menu góra
Strona startowa Aktualności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Aktualności, menu 26 - BIP - Urząd Gminy Działdowo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Aktualności

Data wytworzenia 2024-07-11, ostatniej modyfikacji 2024-07-11 07:57

KOMUNIKAT - V Sesja Rady Gminy Działdowo

Działdowo, dnia 8 lipca 2024 r. OR.0002.5.5.2024 KOMUNIKAT Uprzejmie informuję, że w dniu 18 lipca 2024 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Księżodworska 10 odbędzie się V Sesja Rady Gminy Działdowo z proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Data wytworzenia 2024-06-17, ostatniej modyfikacji 2024-06-17 13:14

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW - Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy W poniedziałek, 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jedną z kluczowych zmian dla obywateli Ukrainy jest likwidacja art. 13 ustawy, na podstawie którego możliwa jest wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za dobę dla osób, które zapewniły uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie w swoich
Data wytworzenia 2024-03-28, ostatniej modyfikacji 2024-04-23 14:42

OGŁOSZENIE - Wybór Partnera do projektu w ramach Działania 6.3 FEWiM 2021-2027, 4 Cs (f) Edukacja podstawowa i ponadpodstawowa

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytetu 6. Edukacja i kompetencje EFS+, Działania 6.3 Kształcenie ogólne, Cs (f) Edukacja podstawowa i ponadpodstawowa. Gmina Działdowo działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ogłasza otwarty nabór na partnera
Data wytworzenia 2023-08-29, ostatniej modyfikacji 2024-01-08 10:04

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTÓW SOŁECTW

Szanowni Państwo informujemy, że w terminie od 1 września 2023 roku do 29 września 2023 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektów statutów sołectw Gminy Działdowo. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag mieszkańców gminy dotyczących zapisów projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Działdowo. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy, którzy w dniu ich przeprowadzenia posiadają stałe miejsce
Data wytworzenia 2023-09-07, ostatniej modyfikacji 2023-12-22 12:51

Łowiectwo - plany polowań

Zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022r. poz. 1173 z późn. zm.) dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje: – co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego – wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej
Data wytworzenia 2023-12-01, ostatniej modyfikacji 2023-12-13 12:58

Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023

WIELOLETNI RZ Ą DOWY PROGRAM„POSI Ł EK W SZKOLE I W DOMU ” NA LATA 2019 – 2023 Uchwała NR 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Data wytworzenia 2023-09-18, ostatniej modyfikacji 2023-09-18 10:03

Zasady dofinansowania kosztów transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Działdowo na rok 2023.

Zarządzenie Nr 143/2023 Wójta Gminy Działdowo z dnia 15 września 2023r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Działdowo na rok 2023. link do Zarządzenia Załączniki: Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Załącznik nr 2 – Deklaracja. Załącznik nr 3 - Oświadczenie – zgoda.
Data wytworzenia 2023-08-22, ostatniej modyfikacji 2023-08-22 13:17

Informacja Wójta Gminy Działdowo o wyborach do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

INFORMACJA WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO O WYBORACH DO RAD POWIATOWYCH WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ Wójt Gminy Działdowo informuje, iż w dniach od 25 do 31 sierpnia 2023 r. wyłożony będzie do wglądu spis członków izby rolniczej, uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Spis udostępniony będzie w Urzędzie Gminy Działdowo (pokój nr 24) w godzinach pracy Urzędu, w godz.
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.