Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo
Menu góra
Strona startowa Informacje Wybory Wybory Samorządowe 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory Samorządowe 2024, bieżące, menu 238 - BIP - Urząd Gminy Działdowo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory Samorządowe 2024

Wybory Samorządowe 2024

Wybory Samorządowe 2024 r.


Wybory Samorządowe  2024 r.
link do serwisu informacyjnego PKW

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
link treści rozporządzenia

 

POSTANOWIENIE 41/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Działdowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
treść postanowienia (.pdf)

 

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

 

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie liczby mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Elblągu II według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.  oraz w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych.

 

POSTANOWIENIE NR 82/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Działdowo na stałe obwody głosowania.

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Działdowo z dnia 9 lutego 2024 r. dot. informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Gminy Działdowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w tych okręgach oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

 

Obwieszczenie Starosty Działdowskiego z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych do Rady Powiatu Działdowskiego, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Działdowie w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

 

Informacja o terminach dyżurów Urzędnika Wyborczego

Urzędnik wyborczy Gminy Działdowo będzie pełnił dyżur w następujących terminach:

- w dniu 29.02.2024 r. - w godz. 13.30-15.30

- w dniu 1.03.2024 r. -  w godz. 13.30-15.30

- w dniu 6.03.2024 r. -  w godz. 13.30-15.30

- w dniu 8.03.2024 r. -  w godz. 13.30-15.30

Miejsce pełnienia dyżuru: Urząd Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, pok. nr 21 (I piętro).

Kontakt telefoniczny: 505 349 613,

podczas pełnienia dyżuru również tel. 23/697 07 23.

 

INFORMACJA  - zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane będą w terminie do dnia 8 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Księżodworskiej 10, w pokoju nr 21 (I piętro) w godzinach pracy urzędu tj.7.30 -15.30.

 

POSTANOWIENIE NR 348/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

wyciąg z Postanowienia 

 

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Działdowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Działdowo z dnia 1 marca 2024 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. 
link do treści obwieszczenia

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następujących okręgach wyborczych.

 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 11 marca 2024 r. o terminie losowań kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 12 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 12 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9

 

POSTANOWIENIE NR 391/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Działdowie.

 

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach Rady Gminy Działdowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Protokoły z losowań składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Działdowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 13 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Działdowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Działdowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Działdowie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Działdowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

POSTANOWIENIE NR 401/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.  

wyciąg z Postanowienia

 

Informacja Wójta Gminy Działdowo, w sprawie przyjmowania zgłoszeń zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
Link do Informacji
Link do formularza zgłoszenia

 

INFORMACJA dot. pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych Postanowieniem nr 401/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 18 marca 2024 r.


Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Działdowo

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO z dnia 28 marca 2024 r. o bezpłatnym przewozie pasażerskim do lokali wyborczych.

 

INFORMACJA w sprawie godziny rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze w dniu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,

 

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DZIAŁDOWIE z dnia 2 kwietnia 2024 r.  dot. pełnienia dyżurów w dniach 6-7 kwietnia 2024r.

 

Metryka

sporządzono
2024-01-30 przez Stenkel Marcin
udostępniono
2024-01-30 07:45 przez Stenkel Marcin
zmodyfikowano
2024-04-04 08:11 przez Stenkel Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5411
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.