Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Załatwianie spraw Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Remontów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Remontów, bieżące, menu 236 - BIP - Urząd Gminy Działdowo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Remontów

Data wytworzenia 2024-03-05, ostatniej modyfikacji 2024-05-21 09:25

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
Data wytworzenia 2024-01-03, ostatniej modyfikacji 2024-05-08 09:36

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. REFERAT/JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Remontów Urząd Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, pok. 19, tel. 23 697 07 00 wewn. 751 WYMAGANE DOKUMENTY: Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych
Data wytworzenia 2024-03-05, ostatniej modyfikacji 2024-04-15 14:43

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Podstawa prawna: - art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.); - art 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186); - część II, ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
Data wytworzenia 2024-03-05, ostatniej modyfikacji 2024-04-15 14:42

Opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości

OPINIOWANIE ZGODNOŚCI PROPONOWANEGO PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DZIAŁDOWO Podstawa prawna: - art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.); - art. 93 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.); - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r.
Data wytworzenia 2024-03-05, ostatniej modyfikacji 2024-04-15 14:40

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DZIAŁDOWO ORAZ O REWITALIZACJI Podstawa prawna: - art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) - część II, ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2023r. poz. 2111); - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy.
Data wytworzenia 2024-03-11, ostatniej modyfikacji 2024-04-15 14:39

Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DZIAŁDOWO Podstawa prawna: - art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.); - część I, ust. 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2023 r. poz. 2111); - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Data wytworzenia 2024-03-11, ostatniej modyfikacji 2024-03-11 12:49

Procedura ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej- drodze wewnętrznej

PODSTAWA PRAWNA Kodeks cywilny Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Uchwała Nr XXV/179/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 października 2016r. w sprawie określania zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Działdowo służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorców. REFERAT/JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Remontów Urząd Gminy Działdowo,
Data wytworzenia 2024-03-11, ostatniej modyfikacji 2024-03-11 12:46

Procedura wydania zaświadczenia o dostępie do drogi/ drogi publicznej

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej REFERAT/JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Remontów Urząd Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, pok.19, tel. 23 697 07 00 wewn. 715 WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi/ drogi publicznej; Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku
Data wytworzenia 2024-03-11, ostatniej modyfikacji 2024-03-11 12:46

Procedura wydania zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego

PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej REFERAT/JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Remontów Urząd Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, pok.19, tel. 23 697 07 00 wewn. 715 WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego; Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku
Data wytworzenia 2024-03-11, ostatniej modyfikacji 2024-03-11 12:45

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzenia obcego lub reklamy

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej; Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.