Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Załatwianie spraw Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, bieżące, menu 228 - BIP - Urząd Gminy Działdowo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Nazwa:                   
Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Ogólny opis:        
Na wniosek osoby zainteresowanej właściwy urząd gminy jest obowiązany stwierdzić okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Wymagane dokumenty: nie dotyczy

Sposób dostarczenia dokumentów: nie dotyczy

Podstawy prawne:

  1. Art. 217 ust. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, (Dz. U. Nr 2023, poz. 775).
  2. Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r., Nr 54, poz. 310).

Opłaty:
Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia:
Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, wnoszone za pośrednictwem Wójta Gminy Działdowo. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Uwagi:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, do stażu wlicza się:

  1. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
  2. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
  3. przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Jeżeli organ nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie. Wtedy okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne. Termin spisania ww. zeznań należy uzgodnić z osobą prowadzącą daną sprawę.

Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności:
Stanowisko ds. kadr, tel. 23 697 07 44

Załączniki:

Wniosek

Wniosek o przyjęcie zeznań świadków

Zeznanie świadka

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, tel.23 697 07 00, e-mail: sekretariat@ugdzialdowo.pl.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urząd Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10 13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10, e- mail: abi@ugdzialdowo.pl.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. Podanie danych kontaktowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązkowe, bez ich podania  nie będzie możliwości wydania Pani/Panu zaświadczenia.

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być gminne jednostki organizacyjne jeżeli np. rozstrzygnięcie Pani/Pana sprawy wymaga konsultacji z inną jednostką.

Pani/Pana dane będą przechowywane na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679 (RODO).

 

Metryka

sporządzono
2023-06-01 przez Stenkel Marcin
udostępniono
2023-06-01 14:59 przez Stenkel Marcin
zmodyfikowano
2023-06-13 15:02 przez Stenkel Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
162
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.