1. Banaś Katarzyna Joanna - Przewodnicząca komisji

2. Lemańska Sylwia - Zastępca Przewodniczącej

3. Gietka Anna

4. Szudrewicz Jacek Kazimierz

5. Świerczewski Zdzisław Jerzy