Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Załatwianie spraw Referat Finansowy Podatki, informacje-deklaracje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatki, informacje-deklaracje, bieżące, menu 114 - BIP - Urząd Gminy Działdowo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatki, informacje-deklaracje

Data wytworzenia 2024-03-15, ostatniej modyfikacji 2024-03-15 12:44

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

Dokumenty od wnioskodawcy Wniosek o wydanie zaświadczenia Dowód wniesienia opłaty skarbowej. Załączniki Wzór wniosku Oświadczenie małżonka Opłaty W sytuacji braku wyłączenia lub zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej, wnioskodawca wnosi opłatę skarbową: od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł. od wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego
Data wytworzenia 2024-03-15, ostatniej modyfikacji 2024-03-15 12:43

Udzielenie ulgi w formie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości podatkowych oraz ulg w ramach pomocy de minimis

Dokumenty od wnioskodawcy Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, aby uzyskać ulgę muszą złożyć: • Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej – osoba fizyczna ze wskazaniem „ważnego interesu podatnika” lub „ważnego interesu publicznego”. • Oświadczenie wnioskodawcy o stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Data wytworzenia 2024-03-15, ostatniej modyfikacji 2024-03-15 12:41

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wymagane wnioski, załączniki i dokumenty Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Załącznik 1). Faktury VAT lub ich kopie za zakup oleju napędowego, zakupionego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku a w przypadku złożenia kopii, oryginały przedstawia się do wglądu i dokonania adnotacji (zestawienie według wzoru – Załącznik 2).
Data wytworzenia 2024-03-15, ostatniej modyfikacji 2024-03-15 10:43

Podatek rolny osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Podstawa prawna Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105), Uchwała Nr LXXXVI/575/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data wytworzenia 2024-03-15, ostatniej modyfikacji 2024-03-15 10:42

Podatek rolny od osób fizycznych

Podstawa prawna Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105), Uchwała Nr LXXXVI/575/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data wytworzenia 2024-03-15, ostatniej modyfikacji 2024-03-15 10:41

Deklaracje na podatek od środków transportowych

Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436). Uchwała Nr LXXXVI/574/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data wytworzenia 2024-03-15, ostatniej modyfikacji 2024-03-15 10:29

Podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 r. poz. 1104). Uchwała Nr LXXXVI/573/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data wytworzenia 2024-03-15, ostatniej modyfikacji 2024-03-15 10:25

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019 r. poz. 1104). Uchwała Nr LXXXVI/573/23 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data wytworzenia 2024-03-15, ostatniej modyfikacji 2024-03-15 10:23

Podatek leśny osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. 2019 r. poz. 1126). Komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023
Data wytworzenia 2024-03-15, ostatniej modyfikacji 2024-03-15 10:20

Podatek leśny osób fizycznych

Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. 2019 r. poz. 1126). Komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.