Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Załatwianie spraw Drzewa - zezwolenia na wycinkę
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Drzewa - zezwolenia na wycinkę, bieżące, menu 112 - BIP - Urząd Gminy Działdowo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Drzewa - zezwolenia na wycinkę

Drzewa - zezwolenia na wycinkę

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

 

Sposób załatwienia sprawy

 • udzielenie zezwolenia może ubiegać się posiadacz nieruchomości. Jeśli posiadacz nie jest właścicielem – do wniosku należy dołączyć zgodę jej właściciela.
 • Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
 • Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Działdowo (pokój Nr 14) osobiście lub można go przesłać pocztą.
 • Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu oględzin drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia.
 • Zezwolenie należy odebrać osobiście. Dopuszcza się przesłanie zezwolenia pocztą po wcześniejszym dokonaniu należnych opłat.

 

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 • Tytuł prawny władania nieruchomością;
 • Nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
 • Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
 • Przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów;
 • Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

 

Dodatkowe informacje

Nie wymaga się zezwolenia Wójta na usunięcie drzew i krzewów, gdy dotyczy ono:

 • lasów;
 • drzew i krzewów owocowych;
 • plantacji drzew i krzewów;
 • drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat;
 • usuwania w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • drzew i krzewów niszczących nawierzchnię i infrastrukturę drogową, ograniczających widoczność na łukach i skrzyżowaniach;
 • usuwania drzew i krzewów na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3m od stopy wału;
 • drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

 

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy, pokój Nr 18 oraz na stronie BIP.

 

Wymagane opłaty:

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zwolnione jest z opłaty skarbowej.

 

Czas oczekiwania na zezwolenie:

 • jeden miesiąc;
 • sprawy skomplikowane – nie dłużej niż dwa miesiące.

 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Tel. 697-07-00

 

Tryb odwoławczy:

Każda decyzja zawiera stosowne pouczenie o możliwości odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 880)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

 

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

 

Załączniki:

1. Oświadczenie o posiadanym prawie własności

2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów

4. Zgłoszenie usunięcia drzew

Metryka

sporządzono
2023-03-01 przez Grajewski Robert
udostępniono
2023-03-01 09:54 przez Stenkel Marcin
zmodyfikowano
2023-10-19 14:20 przez Stenkel Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1142
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.