Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Załatwianie spraw Referat Organizacyjny I Spraw Obywatelskich Dowody osobiste / Sprawy meldunkowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dowody osobiste / Sprawy meldunkowe, bieżące, menu 110 - BIP - Urząd Gminy Działdowo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dowody osobiste / Sprawy meldunkowe

Data wytworzenia 2024-04-24, ostatniej modyfikacji 2024-04-24 12:59

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności; Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL; Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 w spawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców
Data wytworzenia 2024-04-24, ostatniej modyfikacji 2024-04-24 12:08

Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych; Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami
Data wytworzenia 2024-04-24, ostatniej modyfikacji 2024-04-24 12:07

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności; Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. REFERAT/JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy Działdowo, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, ul.
Data wytworzenia 2023-03-02, ostatniej modyfikacji 2024-04-24 12:03

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

PODSTAWA PRAWANA: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego- udzielenie pełnomocnictwa
Data wytworzenia 2024-04-24, ostatniej modyfikacji 2024-04-24 12:00

Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru pesel

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz
Data wytworzenia 2023-03-02, ostatniej modyfikacji 2024-04-24 11:43

Wydawanie dowodów osobistych

DOWODY OSOBISTE WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego; Ustawa z dnia 17 lutego 2005
Data wytworzenia 2024-04-22, ostatniej modyfikacji 2024-04-22 11:17

Wniosek o ujęcie w centralnym rejestrze wyborców w stałym obwodzie głosowania

PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania. REFERAT/JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Urząd Gminy Działdowo Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Księżodworska
Data wytworzenia 2023-03-02, ostatniej modyfikacji 2023-03-02 09:43

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Załączniki: 1. Klauzula informacyjna - dowody osobiste
Data wytworzenia 2023-03-02, ostatniej modyfikacji 2023-03-02 09:42

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Załączniki: 1. Klauzula informacyjna EL od lipca 2019
Data wytworzenia 2023-03-02, ostatniej modyfikacji 2023-03-02 09:38

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL, rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Podstawa prawna 1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1397), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (DZ.U. z 2018 r. poz. 2523 z późn. zm), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.