Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury

 

Przewodniczący Komisji:                Skibniewska Krystyna

Z-ca Przewodniczącego Komisji:     Iwanów Lech

Członek Komisji:                            Filip Grażyna

Członek Komisji:                            Giesek Mariusz

Członek Komisji:                            Lipowski Karol

Członek Komisji:                                   Stempka Danuta

Członek Komisji:                                   Szudrewicz Jacek

Członek Komisji:                                   Zbrożek Stanisław

 

Skład Rady Gminy   zobacz>