Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów

 

Przewodniczący Komisji:                Szudrewicz Jacek

Z-ca Przewodniczącego Komisji:     Lipowski Karol

Członek Komisji:                            Dolińska Radosława

Członek Komisji:                            Gorczyca Józef

Członek Komisji:                            Szymańska Jadwiga

Członek Komisji:                                   Woźny Henryk

Członek Komisji:                                   Zieliński Mirosław

 

 

Skład Rady Gminy   zobacz>