Zarządzenia
Wójta Gminy Działdowo

październik 2022

 

ZARZĄDZENIE NR 135/2022

z dnia 4 października 2022 r. w sprawie przekazania jednostkom zmianę informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

ZARZĄDZENIE NR 136/2022

z dnia 4 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 137/2022

z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Działdowo na rok 2022

ZARZĄDZENIE NR 138/2022

z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej nr 79/4 obręb Pierławki.

ZARZĄDZENIE NR 139/2022

z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej nr 79/5 obręb Pierławki.

ZARZĄDZENIE NR 140/2022

z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej nr 79/6 obręb Pierławki.

ZARZĄDZENIE NR 141/2022

z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej nr 79/7 obręb Pierławki.

ZARZĄDZENIE NR 142/2022

z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej nr 79/8 obręb Pierławki.

ZARZĄDZENIE NR 143/2022

z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Działdowo.

ZARZĄDZENIE NR 144/2022

z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2021 Wójta Gminy Działdowo z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Grzybiny.

ZARZĄDZENIE NR 145/2022

z dnia 13 października 2022 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Pierławki – Burkat”

ZARZĄDZENIE NR 146/2022

z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66/2013 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zasad prowadzenia kontroli zarządczej.

ZARZĄDZENIE NR 147/2022

z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w miejscowości Krasnołąka nr 32 stanowiącego własność Gminy Działdowo.

ZARZĄDZENIE NR 148/2022

z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Krasnołąka nr 30 stanowiącego własność Gminy Działdowo.

ZARZĄDZENIE NR 149/2022

z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo”

ZARZĄDZENIE NR 150/2022

z dnia 18 października 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.

ZARZĄDZENIE NR 151/2022

z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/22 Wójta Gminy Działdowo z dnia 5 września 2022 w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy na 2023 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej

ZARZĄDZENIE NR 152/2022

z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia i określenia procedury ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonych przez osoby prawne niebędące JST oraz osoby fizyczne

ZARZĄDZENIE NR 153/2022

z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 154/2022

z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przekazania jednostkom zmianę informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

ZARZĄDZENIE NR 155/2022

z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 156/2022

z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów i wydatków w celu finansowania realizacji zadań na rzecz obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

ZARZĄDZENIE NR 157/2022

z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2022r