Zarządzenia
Wójta Gminy Działdowo

wrzesień 2022

 

ZARZĄDZENIE NR 119/2022

z dnia 2 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 120/2022

z dnia 2 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/16 Wójta Gminy Działdowo z dnia 10 maja 2016 r w sprawie skonsolidowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w jednostkach organizacyjnych Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 121/2022

z dnia 5 września 2022 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy na 2023 rok  oraz wieloletniej prognozy finansowej

ZARZĄDZENIE NR 122/2022

z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przekazania jednostkom zmianę informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

ZARZĄDZENIE NR 123/2022

z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym w miejscowości Ruszkowo nr 46 stanowiącego własność Gminy Działdowo.

ZARZĄDZENIE NR 124/2022

z dnia 16 września 2022 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowościach Pierławki i Petrykozy”

ZARZĄDZENIE NR 125/2022

z dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.

ZARZĄDZENIE NR 126/2022

z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/22 Wójta Gminy Działdowo z dnia 5 września 2022 w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy na 2023 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej

ZARZĄDZENIE NR 127/2022

z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2018 Wójta Gminy Działdowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzoru umowy zawartej w celu korzystania z sal gimnastycznych szkół prowadzonych przez Gminę Działdowo

ZARZĄDZENIE NR 128/2022

z dnia 23 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności.

ZARZĄDZENIE NR 129/2022

z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Działdowo"

ZARZĄDZENIE NR 130/2022

z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki ) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 131/2022

z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 132/2022

z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 133/2022

z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66/2013 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zasad prowadzenia kontroli zarządczej.

ZARZĄDZENIE NR 134/2022

z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przekazania jednostkom zmianę informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.