IDENTYFIKATOR  POSTĘPOWANIA:

4e8128b1-f53d-4efa-b887-f09019ef1942

 

LINK  POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4e8128b1-f53d-4efa-b887-f09019ef1942

 

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert