Dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie dróg gminnych w miejscowości Burkat dz. nr 59, 61/1, 61/58, 62/1, 58, 62/9, 69, 61/19, 62/15, 61/2, 62/27, 61/51, 62/35 oraz o określenie zakresu raportu, w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny.