UCHWAŁA NR LV/423/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2022-2030.
Link do treści uchwały

UCHWAŁA NR LV/424/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2022 r.
Link do treści uchwały

UCHWAŁA NR LV/425/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Filice.
Link do treści uchwały

UCHWAŁA NR LV/426/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Turza Wielka, Klęczkowo, Krasnołąka, Wilamowo.
Link do treści uchwały

UCHWAŁA NR LV/427/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Ruszkowo, Lipówka, Uzdowo, Niestoja, Filice, Klęczkowo, Krasnołąka, Gąsiorowo, Pożary, Komorniki, Pierławki, Kurki, Księży Dwór, Gnojenko, Gnojno, Zakrzewo, Petrykozy, Rywoczyny.
Link do treści uchwały

UCHWAŁA NR LV/428/22 RADY GMINY DZIAŁDOWO w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Burkat, Kisiny, Księży Dwór, Komorniki, Wysoka.
Link do treści uchwały