Wójt Gminy - Mirosław Zieliński
oświadczenie majątkowe 


Sekretarz - Jan Świniarski 
oświadczenie majątkowe


Skarbnik - Beata Antoszewska
oświadczenie majątkowe