Danuta Smereczyńska - Kierownik Referatu Oświaty i Kultury
oświadczenie majątkowe


Ewa Grześ - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie
oświadczenie majątkowe