Dyrektor Biblioteki - Centrum Kultury 
oświadczenie majątkowe  


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oświadczenie majątkowe      


Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
oświadczenie majątkowe  


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Burkacie
oświadczenie majątkowe   


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławkowie
oświadczenie majątkowe


PO Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klęczkowie
oświadczenie majątkowe


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Petrykozach
oświadczenie majątkowe


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruszkowie 
oświadczenie majątkowe


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uzdowie
oświadczenie majątkowe   


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Księżym Dworze
oświadczenie majątkowe