Identyfikator postępowania:

020b4ce8-fa34-4331-96d5-0ba87c2fbed6

 

Link postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/020b4ce8-fa34-4331-96d5-0ba87c2fbed6

 

.