Działdowo, 2022.01.13

GKŚ.6142.2.2022

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Działdowie z dnia 11.01.2022r. znak: PIW-ZZ.5201.3.2.1.2022 w sprawie stwierdzenia wystąpienia 1 ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików w roku 2022 (1/ASF/2022) informuję, iż w dniu 27.12.2021r. znaleziono 1 padłego dzika w okolicy miejscowości Uzdowo, teren objęty został ograniczeniami III (strefa czerwona) współrzędne:
 N 53.325915 E 20.110527. Przebadane próbki ww. dzika wykazały dodatni wynik badania.

Apeluję o zachowanie zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie jak również o ograniczenie pobytu w miejscach bytowania dzików, zmianę odzieży i obuwia po powrocie do domu, jak również o przekazywanie informacji o znalezionych padłych dzikach.

Wójt 
/-/ Mirosław Zieliński