Działdowo, 2021.11.22

GKŚ.6142.5.2021

 O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Działdowie z dnia 17.11.2021r. znak: PIW-ZZ.5201.3.2.3.2021 w sprawie stwierdzenia wystąpienia kolejnego ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików w roku 2021 (4/ASF/2021) informuję, iż w dniu 07.11.2021r. odstrzelono 1 dzika w okolicy miejscowości Wilamowo, teren objęty został ograniczeniami III (strefa czerwona) współrzędne:  N 53.326666 E 20.1925. Przebadane próbki ww. dzika wykazały dodatni wynik badania.

Apeluję o zachowanie zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie jak również o ograniczenie pobytu w miejscach bytowania dzików, zmianę odzieży i obuwia po powrocie do domu, jak również o przekazywanie informacji o znalezionych padłych dzikach.

Wójt

/-/ Mirosław Zieliński