Działdowo, 2021.09.03

GKŚ.6180.1.2021

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z rozpoczęciem w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prac nad przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego określającej ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022r. 

informuję

iż osoby potencjalnie zainteresowane uprawą maku lub konopi włóknistych w 2022r. mogą dokonać w tutejszym Urzędzie zgłoszenia planowanej powierzchni upraw maku lub konopi włóknistych na rok 2022 w terminie do dnia 27.09.2021r.

 

Wójt
/-/ Mirosław Zieliński