UCHWAŁA Nr XXXVI/273/21
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2021-2030.
link do treści Uchwały.

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/274/21 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2021 r.
link do treści Uchwały.  

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/275/21 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych.
link do treści Uchwały


UCHWAŁA Nr XXXVI/276/21
w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
link do treści Uchwały.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
. - nieważność paragrafu 3.
link do treści rozstrzygnięcia nadzorczego. 


UCHWAŁA Nr XXXVI/277/21 w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta Gminy Działdowo.
link do treści Uchwały.

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/278/21 w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 r. Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową im. Przyjaciół Przyrody Polskiej o strukturze klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
link do treści Uchwały .
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. - nieważność paragrafu 3.
link do treści rozstrzygnięcia nadzorczego.


UCHWAŁA Nr XXXVI/279/21
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Komorniki.
link do treści Uchwały.


UCHWAŁA Nr XXXVI/280/21
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 30 oraz udział w nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 29 w miejscowości Pożary. 
link do treści Uchwały.


UCHWAŁA Nr XXXVI/281/21
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Działdowo udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki nr 145 i nr 146 obręb Burkat. 
link do treści Uchwały.