UCHWAŁA Nr XXXV/262/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2021-2030.
link do treści Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXXV/263/21 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2021 r.
link do treści Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXXV/264/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.
link do treści Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXXV/265/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego.
link do treści Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXXV/266/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Działdowo w 2021 roku.
link do treści Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXXV/267/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wysoka.
link do treści Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXXV/268/21 w sprawie oddania do bezpłatnego użyczenia lokalu, stanowiącego własność Gminy Działdowo na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.
link do treści UchwałyUCHWAŁA Nr XXXV/269/21
w sprawie oddania do bezpłatnego użyczenia lokalu, stanowiącego własność Gminy Działdowo na działalność Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie.
link do treści Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXXV/270/21 w sprawie przedłużenia terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r.
link do treści Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXXV/271/21 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości dla Sołectwa Księży Dwór na lata 2021 - 2027”

link do treści Uchwały

 


UCHWAŁA Nr XXXV/272/21
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości dla Sołectwa Pożary na lata 2021 - 2027”

link do treści Uchwały