ZARZĄDZENIE Nr 28/2021
WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO
 z dnia 24 lutego 2021 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Sławkowie, dla której organem prowadzącym jest gmina Działdowo.