ZARZĄDZENIE Nr 27/2021
WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO
z dnia 24 lutego 2021 r.
 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Petrykozach, dla której organem prowadzącym jest gmina Działdowo.