OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie podaje do publicznej wiadomości nowe taryfy na wodę i ścieki obowiązujące od 01.02.2021 roku na terenie gminy Działdowo zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zaopatrzenie w wodę:

       za dostawę wody dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców w miejscowościach: Uzdowo, Grzybiny, Myślęta, Kramarzewo, Turza Wielka, Niestoja, Burkat, Filice, Ruszkowo, Lipówka, Mosznica, Jankowice, Gąsiorowo, Sławkowo, Kurki, Kisiny, Gnojno, Gnojenko, Zakrzewo, Petrykozy, Rywociny, Wilamowo, Pożary, Klęczkowo, Krasnołąka, Sękowo, Bursz w wysokości- 3,12 zł/m3 brutto.

       za dostawę wody dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców w miejscowościach: Pierławki, Wysoka, Prusinowo, Księży Dwór, Komorniki, Rudolfowo, Malinowo w wysokości - 3,32 zł/m3 brutto.

Odprowadzanie ścieków:

       za zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych do oczyszczalni w miejscowości Uzdowo- 6,05 zł/m3 brutto.

       za zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych do oczyszczalni w miejscowościach: Kramarzewo, Pożary, Gąsiorowo, Burkat w wysokości – 5,80 zł/m3 brutto.

       za zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych do oczyszczalni w miejscowości Działdowo w wysokości – 6,17 zł/m3 brutto.

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Uzdowie
/-/ Dariusz Frejnik